תקנון תוכנית  הנאמנות – הנחות במעמד החיוב ללקוחות בנק לאומי

תוכנית נאמנות    "הנחות במעמד החיוב" ("התוכנית") הינה תוכנית הנחות ללקוחות בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק"), במסגרתה יוענקו ללקוחות הבנק המשתמשים בכרטיס אשראי בנקאי תקין ותקף הנחות על עסקאות מסוימות במעמד החיוב בתנאי תקנון זה כדלקמן:

 1. הנחה במעמד החיוב הינה הנחה הניתנת ללקוח הבנק, אשר יעשה שימוש בכרטיס אשראי בנקאי תקין ובתוקף, בבית עסק אשר בחר להצטרף לתוכנית. ההנחה ניתנת ללקוחות בעת חיוב חשבון הבנק של הלקוח, ולא במעמד הקניה בבית העסק של נותן ההנחה/השירות.
 2. התוכנית מנוהלת ומתופעלת עבור הבנק על ידי Knowledge פור אול בע"מ מקבוצת נופשונית ("החברה המתפעלת").
 3. ההטבות שיוענקו ללקוחות הבנק במסגרת התוכנית הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.
 4. שיוך הכרטיסים הבנקאיים לתוכנית הינה אוטומטית.
 5. מובהר כי כרטיסים מסוג דיינרס לא ישוייכו לתוכנית
 6. ההנחות במסגרת התוכנית יינתנו למבצעים עסקאות בבתי העסק אשר הצטרפו לתוכנית. רשימה של בתי עסק המשתתפים בתוכנית, ושיעור ההנחה אשר ניתן בכל אחד מהם ניתן למצוא באתר http://goodiesclub.pc-games.co.il/      ("האתר"). רשימה זו מתעדכנת מעת לעת. במקרה של בית עסק שהינו רשת, יתכן ורק בסניפים מסויימים ברשת תינתן הנחה במסגרת התוכנית, ויתכן הבדל בשיעור ההנחה בין סניפים שונים ברשת. לפרטים מלאים אודות ההנחות יפורסמו באתר כאמור.
 7. על מנת להינות מההטבה במעמד החיוב, על הלקוח לבצע חיוב בבית העסק באמצעות כרטיס האשראי הבנקאי אשר על שמו באופן פיזי בלבד,. יובהר כי לא תינתן ללקוח הנחה במעמד החיוב בגין קניה באופן מקוון לרבות באמצעות אתרי אינטרנט או באמצעות אפליקציות למיניהן. בנוסף,  על הכרטיס להיות תקין, בתוקף ובעל מסגרת אשראי פנויה מספקת לביצוע התשלום במועד ביצועו.
 8. הנחות במעמד החיוב ינתנו בגין עסקאות בש"ח בלבד.
 9. בגין תשלום "דמי ביטול עסקה" לא יזוכו הנחות במעמד החיוב על ידי בית העסק במסגרת התוכנית.
 10. הבנק ו/או החברה המתפעלת אינם אחראים לטיב המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בתי העסק.
 11. אין בהכללת בית עסק במסגרת התוכנית משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי בית העסק ו/או המוצרים ו/השירותים שהוא מספק.
 12. הבנק ו/או החברה המתפעלת יהיו רשאיות להפסיק בכל עת מתן הנחות בבית עסק מסויים, או שינוי ההנחות בבית עסק מסויים, בכפוף למתן הודעה על כך כנדרש על פי דין. מומלץ להתעדכן בהנחות באתר.
 13. ההטבות, המוצרים והשירותים הניתנים בהנחות ע"י בתי העסק במסגרת התוכנית ינתנו באחריות בתי העסק בלבד, לרבות בכל הקשור למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם. כמו כן, אחראים בתי העסק לאספקת הוראות הפעלה ככל שהדבר נדרש. בנוסף, על בתי העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין. לבנק ולחברה מתפעלת לא תהיה כל אחריות ישרה או עקיפה לאיכות המוצר ו/או השירות ו/או קיום התחייבויות בית העסק על פי התוכנית.
 14. בכל מקרה כזה, בו לא ניתנה הנחה כמובטח, אנו מזמינים אותך ליצור קשר עם מוקד השירות של לאומי בטלפון 5522*
 15. מובהר, כי על בתי העסק חלות החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 16. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.