במסגרת תוכנית הנחות במעמד חיוב ללקוחות בנק לאומי המשתמשים בכרטיס אשראי בנקאי תקין ותקף  עליו מוטבע לוגו לאומי [למעט כרטיס דיינרס] יינתנו  הנחות בשיעור הנקוב ליד כל שם בית עסק, וזאת בשיתוף עם בתי העסק המצויים בהסדר הנחות תקף. ההנחות ניתנות באופן אוטומטי, מבלי שהלקוחות ידרשו להצטרף לתוכנית. ההנחות ישוקפו ללקוחות לאומי בדפי החיוב החודשיים. שיעור ההנחות הינו כמפורט באתר ועשוי להשתנות ואף להתבטל מעת לעת.

אין כפל הנחות. במקרה בו בית עסק משויך לתכנית נוספת המעניקה הנחות במעמד החיוב, הלקוח יהיה זכאי להנחה הגבוהה מביניהן.

רשימת בתי העסק ושיעור ההנחות הניתנות על ידי כל בית עסק מופיעות באתר זה.


בכל מקרה כזה, בו לא ניתנה הנחה כמובטח, אנו מזמינים אותך ליצור קשר עם מוקד השירות של לאומי בטלפון 5522*, ואנו נפעל לבירור העניין.

לאומי אינו אחראי לפרסום מטעם בית העסק ו/או לעסקה ו/או לשירותים ו/או למוצרים ובכלל זה לאספקתם, מחיריהם, טיבם, איכותם, מועדי אספקתם וכו'. אין לראות בלאומי כמי שממליץ ו/או מכוון ו/או מציע להתקשר מול ספק כלשהו.